אודות  |  מהנעשה בחצר  |  שושלת אשלג  |  שביל הפרדס  |  כתובה כהלכתה  |  מאמרים ושיחות  |  גלרית תמונות  |  הזמנת ספרים  |  היה שותף  |  צור קשר
 

מרכז עולמי להפצת הזהר הקדוש וכתבי האר"י ז"ל ולימוד הדף היומי של הזהר

המרכז להפצת הזוהר הקדוש הוקם בכדי לקיים את צוואתו של הגה"ק המקובל הגדול והקדוש מרן רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל – "בעל הסולם" שהשאיר את פירושיו הרבים על דרך הקבלה וספר הזוהר הקדוש כברכה לדורות.

הכתבים נכתבו והספרים הודפסו ונשאר רק להפיצם בכדי להאיר את העולם, ועל זה ביקש מרן בעל הסולם זצ"ל לפני פטירתו מבנו כ"ק מרן רבי שלמה בנימין הלוי זצ"ל, שימשיך להפיץ את ספריו כמעשהו בחיים כך לאחר מותו, כי בזה תלויה גאולת עם ישראל בלומדם את תורת הסוד בנוסף על לימודם בשאר חלקי הפרד"ס ולאחר פטירת רבינו אדמו"ר רבי שלמה בנימין הלוי זצ"ל הועבר שרביט ההנהגה לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אשר לקח על עצמו כמטרה את צוואת סבו ואכן הוכח פועלו שחולקו אלפי ספרי זוהר "חק לישראל" למתחייבים ללמוד מדי יום ביומו, וכן חולקו סטים זוהר הקדוש ע"פ הסולם עשרה כרכים לישיבות בתי מדרשות וכוללים ברחבי הארץ.דבר נוסף הוא לימוד הזוהר הקדוש במסגרת הדף היומי, את הרעיון הגה כ"ק אדמו"ר רבי שלמה בנימין זצ"ל בראותו כי רבים הם האנשים המחפשים לעצמם סדר בלימוד הזוהר הקדוש דרך קבע, ולכן סדר את כל הזוהר הקדוש מחולק ליום יום ובמשך תקופה של כארבע וחצי שנים מסיימים את הזוהר.

מאז יוסד הרעיון של לימוד הדף היומי זכינו וכבר נחגגו ששה סיומים ברוב עם בבית המדרש המרכזי ברח' שד"ל 4 בבני ברק.חזור לתפריט אודות

דף הבית | מהנעשה בחצר | פרשת שבוע | גלריית תמונות | הזמנת ספרים | צור קשר
בנית אתרים Yael