אודות  |  מהנעשה בחצר  |  שושלת אשלג  |  שביל הפרדס  |  כתובה כהלכתה  |  מאמרים ושיחות  |  גלרית תמונות  |  הזמנת ספרים  |  היה שותף  |  צור קשר
 

כ"ק מרן אדמו"ר ר' שלמה בנימין הלוי אשלג זצוקלה"השנות ילדותו ונעוריו

בה' טבת תר"ע נולד כ"ק אדמו"ר רבי שלמה בנימין הלוי אשלג לאביו הקדוש והטהור המקובל האלוקי כ"ק מרן אדמו"ר רבי יהודה ליב הלוי אשלג זצוללה"ה ולאמו הרבנית הצדקנית מרת רבקה רויזא ע"ה

מינקותו היה חביבו של אביו הגדול שהועידו לגדולות וראה בו אוצר כלי חמדה חכם וחריף וכבור סוד שאינו מאבד טיפה, וכבר בשחר נעוריו בהיותו בתלמוד תורה אמרו עליו מלמדיו שבו רואים את הפשט של תלמיד המחכים את רבו ומלמדיו אהבו להשתעשע עמו בדברי תורה וחסידות גם לאחר שעות הלימוד בתלמוד תורה .

זקני חסידים שבאו מפולניה מספרים שבשנות ילדותו תמיד אהב להתרועע בשטיבלך בוורשא עם תלמידי חכמים מופלגים בדברי תורה וכן אהב לשמוע סיפורים ושיעורים בחסידות וכן ספרו שאותם תלמידי חכמים אמרו שהילד הזה מכניס בהם חיות נעורים והם חשים עמו כחבר מן המניין וכבן גילם.

עלייתו לארצנו הקדושה לישראל

בתחילת שנת תרפ"ב עלה לארץ הקודש עם אביו הגדול והקדוש בעל הסולם תחלה התגוררו בירושלים ולמד בישיבות תורת אמת - חיי עולם - עץ חיים, וגם כאן היה חבר לכל אותם תלמידי חכמים החריפים של ירושלים וכן בלומדו בישיבת נובהרדוק כנער צעיר לאחר הבר מצוה לקחו הרה"ג מרן רבי הלל ויטקינד זצ"ל לעצמו לחברותא ויחד עמו הכין את השיעורים שמסר בישיבה ולא פסק מלשבחו על זה שבגיל כה צעיר יש לו ידע כה רב בש"ס ובחסידות בעמקות וחריפות נדירה.

כך עלה ונתעלה ללא הרף בחתירתו לשלמות מקסימלית יותר משבן תמותה רגיל מסוגל להגיע ועליו אמר כ"ק האדמו"ר מגור מרן הבית ישראל זי"ע בשנת תשכ"ה בזה"ל "דער האלטער קוצקער" (הרבי הזקן מקוצק) היה מתפאר עם חסיד כזה כי אין כמעט כמותו בדורות אחרונים עכ"ל.

בהגיע מרן אדמו"ר זצ"ל לפרקו בשנת תרצ"ה נשא לאישה את זוגתו הרבנית הצדקנית מרת אהובה ליבא בתו של הגה"צ רבי דוד אהרן האזה זצוק"ל מזקני וחשובי חסידי סוכטושוב.

רבנות בעיר חיפה

זמן קצר לאחר נישואיו החל לומר שיעורים בזוהר הק' ובכתבי הארי ז"ל בשליחות אביו הק' זי"ע ושיעוריו סחפו אנשים ולומדים רבים אע"פ שהיה זה בשנות השואה שכולם היו טרודים ודואגים ממה ילד יום ובכל זאת ציבור הלומדים הלך וגדל מיום ליום עד שבאחד הימים באה משלחת מהעיר חיפה למרן בעל הסולם זצוק"ל ובקשה בפיהם שיואיל לשלוח אליהם את בנו רבינו רבי שלמה בנימין לאמירת שיעורים ולחיזוק הדת בחיפה ובעל הסולם נעתר לבקשתם.


בשנת תש"ג נסע כ"ק הגה"ק בעל הסולם זי"ע בחברת כל תלמידיו לחיפה וייסד את השיעור בזוה"ק ובשיחתו אמר שיידע הציבור שאף על פי שבני רבי שלמה בנימין מתנהג בפשטות ובהסתרה מוחלטת עם כל זה הרי הוא גאון עצום בכל מכמני התורה וכל רז לא אניס ליה וברכה גדולה תהיה למקום שבו בני מפיץ תורה כי דבריו והשפעתו החיובית לא ישובו ריקם, ובאותו מעמד הכתירו לאדמו"ר וכן אמר והכריז שיראו בבנו כאילו הוא עצמו בעל הסולם אומר את השיעורים והוסיף ואמר יפה כוח בני מכוח אביו.

לאחר שהציבור בעולם דאג מיום ליום יותר ממאורעות השואה החל כ"ק הגה"ק בעל הסולם לכתוב את פירושו על הזוהר הק' והטיל על כ"ק אדמו"ר זצוק"ל לדאוג להדפסתו ואמר לו בזה הלשון "איך האב נישט קיין אנדערער נאר דיר" (אין לי אחר רק אותך) ואכן כ"ק אדמו"ר זצוק"ל נרתם גם לפעולה זו ועל אף העניות הגדולה באותה התקופה הודפס ספר הזוהר עם פירוש הסולם בצורה המכובדת ביותר וכפי הבטחתו של המאור הגדול בעל הסולם שכשיצא הספר הראשון מודפס וכרוך בצורה מכובדת תפסק השואה באמת כך היה שמיד לאחר צאת הספר הראשון מהכריכיה של בוכבינדר בת"א פסקה השואה.

כיבוד אב לדוגמא

כן המשיך כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל בעבודת הקודש בהפצת תורה בכלל ובתורת הסוד בפרט ולכל אורך הדרך עמד לימין אביו כ"ק מרן בעל הסולם זצוק"ל וציית לכל מוצא פיו הק' ולא משה ידו מתוך ידו בכל העיתים והזמנים.

ערב יום הכיפורים תשט"ו הורה כ"ק מרן בעל הסולם זי"ע לבנו חביבו כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל לאסוף אבנים מהחצר ולשימם על מיטתו ולעשות צורת בית וחצר ולאחר שהסביר את עניין הבית וחצר על פי תורת הקבלה הורה לבנו לאסוף את האבנים ולשמרם על מנת שיבנה בית וחצר.

לאחר פטירתו של בעל הסולם הקים רבינו זצוק"ל אוהל על ציונו של בעל הסולם בהר המנוחות שבירושלים ובדעתו היה לשים האבנים בבניין האוהל בחשבו אולי זאת היה כוונת אביו הק' אך בכל נסיעה לירושלים נשכחו האבנים ובגמר האוהל ראו שהאבנים לא הושמו בו ומכאן הסיקו שרצונו של בעל הסולם זי"ע בבית וחצר כמקום תורה.

בנייתו ויסודו של בימ"ד והישיבה בבני ברק

באותה השנה קנה כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל שטח אדמה בבני ברק לבניית מקום תורה - ישיבה ובית מדרש והכינו את האבנים לשימם בהנחת אבן הפינה ולאחר הנחת אבן הפינה התברר ששוב שכחו להביא את האבנים מכאן הסיקו שכנראה כוונתו של מרן בעל הסולם הייתה להמשיך ולבנות וכיום נמצאים אותם האבנים בידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שמתעתד בעזרת השם להמשיך ולבנות אוהלי תורה על שם אבותיו הק' למטרת לימודי כל הפרד"ס

עם קניית הקרקע בבני ברק היה עליו צריף שאותו ייעדו לתורה ותפילה עד לבנייתו של בית המדרש הגדול, ומאחר ובמהרה המקום נעשה צר מהכיל את הציבור מכל גווני הקשת שנהרו לשם החל כ"ק מרן זצוק"ל בבניית בית המדרש ובשנת תשכ"א ערך מרן זצוק"ל חגיגת חנוכת הבית יחד עם סעודת בר מצוה לבנו ממלא מקומו וממשיך דרכו כ"ק מרן אדמו"ר רבי שמחה אברהם הלוי שליט"א .

מיד לאחר הקמת בית המדרש החל כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל בבניית בנין הישיבה ומיד עם גמר הבניין ואפילו ללא ציפוי חיצוני או פנימי כבר החלו התלמידים את לימודם בישיבה.כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל עמל ימים ולילות בהפצת תורה בכל רחבי הארץ ובמקביל החזיק וחיזק את הישיבה שבה התעלו הבחורים בתורה ויראת שמים והתוצאה לא איחרה לבוא ורוב רובם יצאו להוראה כרבנים, כראשי ישיבות, רמי"ם ומשגיחים בישיבות קדושות.

הכנה לגן עדן

ליל שבת חול המועד סוכות שנת תשמ"ד כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל יושב בסוכה ואומר את שיעורו הקבוע בזוהר הקדוש כדרכו מידי שבת בשבתו ללא שום שינוי, לאחר השיעור פונה רבינו זצוק"ל לקהל שהסתופף בצילו בסוכה ואומר עכשיו ברצוני להסביר מדוע מחג סוכות אין סופרים שבעה שבועות כמו מחג פסח וזאת אף על פי שחג סוכות גם נמשך שבעה ימים, ולאחר שסיים הסברו על פי תורת הסוד אמר, כל המחלוקת לגבי ספירת העומר "ממחרת השבת" נוגעת רק לחג פסח אך לגבי חג סוכות הרי אין מחלוקת, לכן אצטרך לספור השנה ממחרת שבת חול המועד סוכות שבע שבתות שהם חמישים יום, ולשאלת אחד התלמידים, "רבי! הרי רבינו הסביר שבסוכות אין צורך לספור" ? השיב רבינו זצוק"ל על מנת להגיע למדרגת עולם הבא שהיא כנגד ספירת הבינה צריך הקדמה של חמישים יום בבחינת חמישים שערי בינה ולכן אני צריך לספור ואתם לא, ומיד הורה להעלות עוגיות ויין לברכה על השולחן ולשיר שירי שבת ולא נתן אפשרות לשאלות נוספות.

יציאת צדיק עושה רושם

ביום ד' ג' כסליו תשמ"ד קרא כ"ק אדמו"ר זצוק"ל לבנו כ"ק אדמו"ר שליט"א שילחט"א ושוחח עמו במשך זמן רב והסביר והעביר לו הרבה מענייני הקוויטלאך והכתובות וכשכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו הרי האבא בריא ברוך השם ובעזרת השם עוד יאריך ימים ושנים ויש עוד מספיק זמן ללמוד, עם כל זה לא וויתר כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל ואמר גוזרני עליך במצוות כיבוד אב וחייב אתה לשמוע וללמוד וכך העביר כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל את המפתחות להנהגת החסידות כאדמו"ר לידיו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

במוצאי שבת קודש אור לז' כסליו הורה כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל לאחד התלמידים להתפלל ערבית לפני התיבה ולומר קדיש לזכרה של אמו הרבנית הצדקת מרת רבקה רויזא ע"ה אשתו של כ"ק הגה"ק מרן בעל הסולם שזה יום הזיכרון שלה, לשאלת התלמיד האם הרבי אינו אומר קדיש על אמו השיב כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל בזה הלשון יש לי סיבה שאיני אומר קדיש על אמי וגם אתה תבין זאת מחר אחרי השעה 1.30 בצהרים, לאחר תפלת ערבית והבדלה אמר שוב כ"ק אדמו"ר זצוק"ל לאותו תלמיד שהוא מבקש ממנו שגם מחר בתפלת שחרית ומנחה לא ישכח לומר קדיש ואפילו אם תהיה מבוהל ומבולבל תבטיח לי שתאמר קדיש ולא תשכח .

למחרת ביום א' החל להתפלל תפילת שחרית כשעה לפני הזמן הרגיל והסביר זאת שהיום קצר והוא ממהר כי הוא צריך לצאת אל מחוץ לעיר היום, כשהתלמידים שמעו שהרבי נוסע באותו יום אל מחוץ לעיר באו להיפרד ולומר שלום וזה עד לשעה 10.00 ומשעה זאת הסתגר בחדרו ובשעה 12.00 בצהרים יצא לטייל במרפסת ביתו וביקש מהרבנית תליט"א להכין לו את ארוחת הצהרים לשעה 1.00 בכדי שיספיק לאכול לפני צאתו ולשאלת הרבנית להיכן הנך נוסע השיב לה מיניה וביה באירוסי הבטחתי שלא להעלים ממך דבר אז גם עכשיו לפני צאתי אודיעך להיכן.

בשעה 1.00 חזר לחדרו אכל את ארוחת הצהרים וכשסיים הסיט המגש לצד ולקח לו את ספר הזוהר הק' לעיין בו, כשבתו תחי' עברה ליד חדרו והציצה פנימה קרא לה כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל ואמר לה ראי מה שאני לומד כעת, את הקטע הזה למד כ"ק אבי מורי בעל הסולם דקות ספורות לפני הסתלקותו ביום הכיפורים ובמקביל נכנסה גם הרבנית תליט"א לחדרו של הרבי ושאלה את כ"ק אדמו"ר זצוק"ל האם אתה רוצה משהו אמר לה רבינו, תראי יש הרבה מאוד עבודה לחזק את דרך הקדושה ולימוד הזוהר הק' ואת צריכה להיות גיבור כארי אל תיכנעי ואל תפחדי מאף אחד רק מריבונו של עולם ועשי כיד השם הטובה עליך, והמשיך ואמר לרבנית תליט"א באוכל היום הרגשתי טעם גן עדן, ותזכרי זאת טוב שלא יצאתי מהבית לפני שהודעתי לך לאן, ואמר שוב אני חש "טעם גן עדן" ועצם עיניו וראשו נפל על ספר הזוהר הק' שהיה פתוח באידרא רבא על השולחן שעליו נכתב פירוש הסולם על הזוהר הק' ע"י בעל הסולם והחזיר נשמתו לבוראו בקדושה ובטהרה, רופא לב שהיה בבית המדרש לתפילת מנחה חש לחדרו וכן ניידת טיפול נמרץ שהגיעה מיד סיכמו שרבינו החזיר נשמתו לבוראו, כל זה קרה בדיוק בשעה 1.30 כדבריו, וביום א' ז' כסלו שהוא יום החמישים ממחרת שבת של חול המועד סוכות ורק אז הבינו את כל הרמזים שנתן לפני פטירתו ואת גדולתו, צידקותו, קדושתו, וטהרתו שהייתה מלובשת בפשטות מוחלטת ומעולם לא החזיק גדולה לעצמו ואהב כל אחד ואחד מישראל גדול כקטן ללא שום הבדל.

כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל הותיר אחריו את הרבנית תליט"א ובנים ובנות נכדים ונינים ההולכים בדרך ישראל סבא ובראשם את כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ממלא מקומו וממשיך דרכו.ת. נ. צ. ב. ה.חזור לתפריט שושלת אשלג

דף הבית | מהנעשה בחצר | פרשת שבוע | גלריית תמונות | הזמנת ספרים | צור קשר
בנית אתרים Yael